Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach EU,
 2. Czas wysyłki towarów jest szacunkowy na podpisywanym Formularzu zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na Formularzu zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany,
 3. Z uwagi na panujące obostrzenia COVID lub inne siły wyższe nie zależne od VINGO, terminy mogą ulec zmianie,
 4. Dostawa towaru realizowana jest bezpiecznym transportem organizowanym przez VINGO we współpracy z wybraną firmą. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firm współpracujących zarówno na terenie RP jak i EU,
 5. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków transportu, które muszą być zaakceptowane przez Sprzedającego,
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, a cena za transport opisana jest w Formularzu zamówienia,
 7. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od objętości i ilości przewożonych towarów,
 8. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia,
 9. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór własnoręcznie nakreślonym podpisem w formie pełnej, czytelnej,
 10. Data i adres dostawy są zgodne z Formularzem zamówienia,
 11. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w danym miejscu oraz umówionej godzinie, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 100 PLN za każde dodatkowe 12h magazynowania Towaru.