DOSTAWA

DOSTAWA

  1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach EU,
  2. Czas wysyłki towarów jest szacunkowy na podpisywanym Formularzu zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym na Formularzu zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany,
  3. Z uwagi na panujące obostrzenia COVID lub inne siły wyższe nie zależne od VINGO, terminy mogą ulec zmianie,
  4. Dostawa towaru realizowana jest bezpiecznym transportem własnym lub organizowanym przez VINGO we współpracy z wybraną firmą. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firm współpracujących zarówno na terenie RP jak i EU,
  5. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia warunków transportu, które muszą być zaakceptowane przez Sprzedającego,
  6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, a cena za transport opisana jest w ofercie,
  7. Koszt dostawy towaru uzależniony jest od objętości i ilości przewożonych towarów,
  8. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia,
  9. Data i adres dostawy są zgodne z ofertą,
  10. W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru w danym miejscu oraz umówionej godzinie, Kupujący zapłaci Sprzedającemu 100 PLN za każde dodatkowe 12h magazynowania Towaru. 

FORMULARZ KONTAKTOWY