GWARANCJA

Warunki gwarancji

VINGO SP. Z O.O., udziela Kupującemu gwarancji na swoje produkty pod warunkiem, że zostały one użytkowane, zamontowane oraz pielęgnowane zgodnie z ich przeznaczeniem, opisanym w niniejszym artykule.

Okres
VINGO udziela 36 miesięcznej gwarancji na produkowane wyroby. Okres liczony jest od daty akceptacji oferty przez Kupującego.

Gwarancja obejmuje

 • rozwarstwienie/pęknięcie, rozklejanie oraz rozsychanie powłok skrzydła drzwiowego i pozostałych elementów zestawu,
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie będącym przedmiotem sprzedaży,

Gwarancja obejmuje wady widoczne gołym okiem, w świetle dziennym, z odległości 2 m.

Gwarancja nie obejmuje

 • wad, które wynikają z normalnego zużycia eksploatacyjnego,
 • wad  / uszkodzeń z winy których została obniżona cena,
 • elementów montowanych podczas robót nie przygotowanych do montażu, a akceptowanych przez Kupującego,
 • wad oraz uszkodzeń powstałych w wyniku uszkodzeń spowodowanych działaniem środków chemicznych oraz nadmiernym oddziaływaniem wilgoci,
 • uszkodzeń okuć spowodowanych rozregulowaniem,
 • deformacji uszczelek,
 • uszkodzeń, które powstały na skutek braku wentylacji w pomieszczeniach,
 • akcesoriów drzwiowych jak klamki, szyldy, wkładki, które stanowią elementy wyposażenia dodatkowego.

 

Utrata ważności gwarancji

Gwarancja traci ważność w przypadku:

 • Stosowania np. przeróbek konstrukcyjnych, czyli powiększanie przestrzeni wentylacyjnej w skrzydłach (podcięcie wentylacyjne). Dodatkowe podcięcie może zostać wykonane przez VINGO za zgodą Kupującego, jednak w tym wypadku następuje utrata gwarancji,
 • Wad widocznych, które nie zgłoszono przed dokonaniem montażu,
 • Niewłaściwego przechowywania, transportu, a także wykorzystywania do innych celów,
 • Czyszczenia oraz pielęgnacji wyrobu, w sposób niezgodny z podaną instrukcją w zakładce PIELĘGNACJA,
 • Uszkodzeń  wynikających na przykład z montażu, niewykonanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

 

FORMULARZ KONTAKTOWY