Złożenie zamówienia

 • Sprzedający działa pod adresem: Vingo Sp. z o.o., ul. Równoległa 7/136, 02-235 Warszawa,
 • Sprzedający prezentuje katalog dostępnych produktów osobiście lub pod adresami URL: www.vingo.pl,
 • Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

                       adres pocztowy: Równoległa 7/136, 02-235 Warszawa,
                       numer telefonu.: +48 609 353 499,
                       adres poczty elektronicznej: info@vingo.pl.

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia u Sprzedającego VINGO niezbędne jest otrzymanie oferty przez Kupującego,
 2. Oferta przesyłana przez VINGO jest Oświadczeniem woli zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, zgodnie z Art.66 Kodeksu Cywilnego,
 3. Oferta przesyłana przez VINGO określa wszelkie wymagane postanowienia umowy, zaakceptowane przez Kupującego,
 4. Oferta przesyłana jest na wskazany przez Kupującego adres email wraz z terminem jej wygaśnięcia,
 5. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia akceptacji oferty w wyznaczonym w ofercie terminie, odpowiadając na otrzymaną wiadomość email lub przesyłając akceptację osobnym mailem na adres: info@vingo.pl wprowadzając numer oferty. Mail musi zostać wysłany z adresu na który została przesłana oferta,
 6. W terminie 2 dni roboczych, licząc od otrzymania akceptacji oferty, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem umówienia wykonania pomiarów dla zamawianego towaru,
 7. Koszt wykonania pomiaru na terenie woj. Mazowieckiego wynosi 150 PLN netto, w przypadku złożenia zamówienia u Sprzedającego, Kupujący tego kosztu nie ponosi,
 8. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów, Kupujący podpisuje Formularz zamówienia,
 9. Formularz zamówienia precyzuje towar oraz usługi, jakie będą dostarczone do Kupującego,
 10. Formularz zamówienia podpisany z datą, imieniem i nazwiskiem, może zostać wysłany skanem na adres: info@vingo.pl. Podpisany skan jest uznany przez VINGO za formalne złożenie zamówienia,
 11. Kupujący w terminie 4dni licząc od daty podpisania Formularza zamówienia dokonuje rozliczenia zgodnie z warunkami Płatności, opisanymi na https://www.vingo.pl/platnosc/,