ZAMÓWIENIE

Złożenie zamówienia

Sprzedający :
Vingo Sp. z o.o.
NIP: 5223203369
REGON: 389012622
KRS: 0000901348

Sprzedający prezentuje katalog dostępnych produktów osobiście lub pod adresami URL: www.vingo.pl,

Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

                       adres pocztowy: Równoległa 7/136, 02-235 Warszawa,
                       numer telefonu.: +48 609 353 499,
                       adres poczty elektronicznej: info@vingo.pl.

  1. Do skutecznego złożenia zamówienia u Sprzedającego VINGO niezbędne jest otrzymanie oferty przez Kupującego,
  2. Oferta przesyłana przez VINGO jest Oświadczeniem woli zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym, zgodnie z Art.66 Kodeksu Cywilnego,
  3. Oferta przesyłana przez VINGO określa wszelkie wymagane postanowienia umowy, zaakceptowane przez Kupującego,
  4. Oferta przesyłana jest na wskazany przez Kupującego adres email wraz z terminem jej wygaśnięcia,
  5. Kupujący ma obowiązek potwierdzenia akceptacji oferty w wyznaczonym w ofercie terminie, odpowiadając na otrzymaną wiadomość email lub przesyłając akceptację osobnym mailem na adres: info@vingo.pl wprowadzając numer oferty. Mail musi zostać wysłany z adresu na który została przesłana oferta,
  6. W terminie 2 dni roboczych, licząc od otrzymania akceptacji oferty, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem umówienia wykonania pomiarów dla zamawianego towaru,
  7. Koszt wykonania pomiaru ustalany jest indywidualnie i nie ponosi Kupujący kosztu pomiaru w przypadku realizacji zamówienia,
  8. Po wykonaniu niezbędnych pomiarów, Kupujący akceptuję finalną ofertę przesłaną po wykonaniu pomiarów,
  9. Oferta precyzuje towar oraz usługi, jakie będą dostarczone do Kupującego,
  10. Kupujący w terminie 4dni licząc od daty akceptacji oferty dokonuje rozliczenia zgodnie z warunkami Płatności, opisanymi na https://www.vingo.pl/platnosc/,

FORMULARZ KONTAKTOWY